Komerce

výnosový areál Vitareal Prostějov

Společnost REAL-VITA Prostějov a.s. vlastní plně pronajatý průmyslový areál v přímo u sjezdu na dálnici Brno - Olomouc. Areál se sklady, výrobními i kancelářskými prostorami jestabilním zdrojem příjmů fondu. Skladba nájemců je rozložena mezi různá průmyslová odvětví. Jako je například pivovar, střelnice a daší.

Přejít na web

ASPELL a.s.

Akciová společnost ASPELL se věnuje nákupu, správě a prodeji nemovitostí. Od založení v roce 2008 kontinuálně roste, její vlastní kapitál. Ke konci roku 2022 činil 68 milionů korun, celková aktiva překročila 140 milionů korun. Zabývá se poskytováním komplexních služeb v oblasti realit, zejména pronájmem a správou, nemovitostními transakcemi a revitalizací vlastněných nemovitostí.

Přejít na web

výnosový areál Loštice

Pronajatý areál se nachází na okraji Hané a díky D35 je napojen na dálniční síť ČR. Je vzdálen cca 15 min od Olomouce. Taktická poloha poskytuje možnost bezproblémového spojení s Polskem, Rakouskem a Slovenskem. Skupina nájemníků je různorodá a nájemné se účtuje v eurech.

Přejít na web

Mapa nemovitostí
v držení fondu

Strategii realitního fondu Salutem Fund jeho zakladatelé postavili na investicích do výnosových nemovitostí. Důraz při výběru kladli na diverzifikaci portfolia jak z hlediska typu realit (průmyslové, rezidenční, komerční), tak i geografického umístění (velká města versus regiony).

Preferujete osobní setkání?

Kontaktujte nás