Portfolio fondu | Salutem Fund

Portfolio fondu

REAL-VITA Prostějov a.s.

Společnost vlastní plně pronajatý průmyslový areál Vitareal Prostějov se sklady, výrobními i kancelářskými prostorami, který je stabilním zdrojem příjmů fondu. Nachází se v Prostějově přímo u dálničního sjezdu Prostějov-centrum. Skladba nájemců je rozložena mezi různá průmyslová odvětví, v současné době je zahájena výstavba nové haly.

Přejít na web

ASPELL a.s.

Další ze společností plně vlastněnou Salutem Fund je ASPELL. Zabývá se poskytováním komplexních služeb v oblasti realit, a to zejména pronájmem a správou nemovitostí, nemovitostními transakcemi a revitalizací vlastněných nemovitostí za účelem zhodnocení vloženého kapitálu. Jednou z posledních akvizicí společnosti ASPELL je rekreačně-rezidenční areál v malebném údolí Jeseníků, který čeká kompletní revitalizace a transformace s cílem vytěžit jeho široký potenciál.

Přejít na web

Salutem Services, s.r.o.

Společnost má v portfoliu například rezidenční nemovitosti v centru hlavního města, které jsou určené k dlouhodobému pronájmu obsazený stabilními a spolehlivými nájemníky na dobu neurčitou. Do portfolia Salutem Services, s. r. o., patří projekt Byty v Šumperku s 12 investičními byty.

Přejít na web

Salutem - Realitní I, s. r. o.

Společnost se zaměřuje na výnosové nemovitosti s dlouhodobými nájemci. Kromě péče a správy nemovitostí se věnuje i pravidelné publikační činnosti spojené s vývojem tuzemského realitního trhu. Sleduje trendy, které mají vliv na investiční nemovitosti.

Přejít na web

Mapa nemovitostí
v držení fondu

Strategii realitního fondu Salutem Fund jeho zakladatelé postavili na investicích do výnosových nemovitostí. Důraz při výběru kladli na diverzifikaci portfolia jak z hlediska typu realit (průmyslové, rezidenční, komerční), tak i geografického umístění (velká města versus regiony).

Preferujete osobní setkání?

Kontaktujte nás