Petr Jiříček

Petr Jiříček má bohaté zkušenosti z nadnárodních společností, kde působil jako Financial Controller a Financial Manager. Od roku 2008 je součástí týmu společností P&J Capital. Jeho specializací je posuzování a vyhodnocování výnosnosti a rizikovosti potenciálních investičních příležitostí a nastavování efektivního finančního řízení. Petr Jiříček je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze.